Modulul RF transmisie/receptie 433MHz - 2

In acest articol vom folosi cele 2 module pentru a transmite informatiile a 2 (sau chiar mai multi) senzori catre un alt modul Arduino.

Conexiunile sunt identice cu cele din articolul anterior.

In acest exemplu, pentru simplificarea codului sursa, voi simula valorile celor 2 senzori folosind functia random().

Sketchul folosit pentru partea de emisie este cel de mai jos:

#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h> 
int senzor1, senzor2;
String str_senz1, str_senz2, str_out;
RH_ASK rf_driver;

void setup() {
 rf_driver.init();
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 senzor1 = random(1, 100);
 senzor2 = random(1, 100);
 str_senz1 = String(senzor1);
 str_senz2 = String(senzor2);
 str_out = str_senz1 + "," + str_senz2;
 static char *msg = str_out.c_str();
 rf_driver.send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
 rf_driver.waitPacketSent();
 delay(1000);
}

Datele receptionate le vom afisa intr-un terminal serial.

Sketchul folosit pentru a face acest lucru este cel de mai jos:

#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h> 

String str_senz1, str_senz2, str_out;
RH_ASK rf_driver;

void setup() {
 rf_driver.init();
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 uint8_t buf[6];
 uint8_t buflen = sizeof(buf);
 if (rf_driver.recv(buf, &buflen))
  {
   str_out = String((char*)buf);
   for (int i = 0; i < str_out.length(); i++) {
   if (str_out.substring(i, i+1) == ",") {
   str_senz1 = str_out.substring(0, i);
   str_senz2 = str_out.substring(i+1);
   break;
   }
  }
  Serial.print("Senzor 1: ");
  Serial.print(str_senz1);
  Serial.print(" - Senzor 2 : ");
  Serial.println(str_senz2);
  }
}

 

Autentificare