Display OLED 128x64

In acest articol vom folosi un display OLED 128x64 pixeli. Driverul acestui display este SSD1306, pentru a folosi acest display vom folosi librariile folosite in articolul anterior

Alimentarea acestui display se poate face la +5V iar conexiunile la Arduino le vom folosi interfata seriala SPI.

Conexiunile sunt urmatoarele:

Display    -     Arduino

GND        -     GND

VCC         -     +5V

D0           -     D10

D1           -     D9

RES         -     D13

DC          -      D11

CS          -      D12

Poza cu displayul este mai jos:

Un sketch simplificat cu folosirea acestui display este mai jos:

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_MOSI  9
#define OLED_CLK  10
#define OLED_DC  11
#define OLED_CS  12
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
 OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
 
void setup() {
  display.begin();
 display.display();
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 display.write("Display");
 display.setCursor(0, 20);
 display.write(" OLED");
 display.setCursor(0, 40);
 display.write("128x64");
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 display.write("www.");
  display.setCursor(0, 10);
 display.write("electronicstore.ro");
 display.display();
 delay(2000);

}

void loop() {
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 display.write("Testare");
 display.setCursor(0, 10);
 display.write("display");
 display.display();
 delay(2000);
 display.cp437(true);
 for (int16_t i=48;i<58;i++) {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
   display.setTextSize(2);
  display.write("Numarator: ");
  // display.setCursor(0, 10);
  display.write(i);
  display.display();
  delay(500);
  }
}

Un filmulet cu montajul in functiune este mai jos:

 

 

Autentificare