Ceas si termometru cu afisaj LCD

Combinand informatiile din articolul despre senzorul DHT22 si cel despre modulul RTC DS3231 am creat un ceas cu termometru, afisarea facand-o pe displayul LCD prezentat in acest articol.

Toate conexiunile intre componente sunt cele prezentate in articolele de mai sus.

Sketch-ul folosit de mine la realizarea acestui ceas cu termometru este afisat mai jos:

#include <TFT_ST7735.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float hum;
float temp; 

TFT_ST7735 tft = TFT_ST7735();
#define TFT_GREY 0x5AEB
 tmElements_t tm;

void setup() {
 dht.begin();
 tft.init();
 tft.setRotation(2);

 tft.fillRect(2, 2, 122, 20, TFT_CYAN);
 tft.setCursor(4, 4, 2);
 tft.setTextColor(TFT_RED); 
 tft.println("Ceas DS3231 ");
 
 tft.fillRect(2, 25, 122, 20, TFT_CYAN);
 tft.setCursor(4, 27, 2);
 tft.setTextColor(TFT_RED); 
 tft.println("si termometru");
 
 tft.fillRect(2, 48, 122,20, TFT_CYAN);
 tft.setCursor(4, 52, 2);
 tft.setTextColor(TFT_RED);
 tft.print("cu DHT22 si LCD");

 tft.fillRect(2, 75, 122,20, TFT_CYAN);
 tft.setCursor(4, 77, 2);
 tft.setTextColor(TFT_RED);
 tft.print("ST7735");
 delay(2000); 
}

void loop() {
 hum = dht.readHumidity();
 temp= dht.readTemperature();
 RTC.read(tm);
 
 //tft.fillScreen(TFT_GREY);
 tft.setTextSize(1);
 
 tft.fillRect(2, 2, 122, 20, TFT_WHITE);
 tft.setCursor(4, 4, 2);
 tft.setTextColor(TFT_BLUE); 
 tft.print("Temp.: ");
 tft.print(temp);
 tft.print(" ");
 tft.drawCircle(87, 6, 2, TFT_BLUE);
 tft.print("C");
 
 tft.fillRect(2, 25, 122,20, TFT_WHITE);
 tft.setCursor(4, 27, 2);
 tft.setTextColor(TFT_BLUE);
 tft.print("Umid.: ");
 tft.print(hum);
 tft.print(" %"); 
 
 tft.fillRect(2, 48, 122, 20, TFT_WHITE);
 tft.setTextColor(TFT_BLUE);
 tft.setCursor(4, 52, 2);
 printDigit(tm.Hour);
 tft.print(":");
 printDigit(tm.Minute);
 tft.print(":");
 printDigit(tm.Second); 

 tft.fillRect(2, 75, 122, 20, TFT_WHITE);
 tft.setTextColor(TFT_BLUE);
 tft.setCursor(4, 77, 2);
 tft.print(tm.Day);
 tft.print("/");
 tft.print(tm.Month);
 tft.print("/");
 tft.print(tmYearToCalendar(tm.Year));

 tft.fillRect(2, 100, 122, 20, TFT_WHITE);
 tft.setTextColor(TFT_BLUE);
 tft.setCursor(4, 102, 2);
 tft.print("electronicstore.ro"); 

 delay(1000);
}

int printDigit(int numar) {
 if (numar >= 0 && numar < 10) {
  tft.print('0');
 }
 tft.print(numar);
}

Mai jos puteti vedea si un filmulet cu montajul in functiune:

 

 

Nu sunt comentarii in “Ceas si termometru cu afisaj LCD”

Lasa un comentariu

Raspuns lui Some User

Autentificare